کالای به دلیل اشتباه خریدار ظرف مدت 7 روز از تاریخ دریافت توسط مشتری / خریدار، عودت داده می‌شود (کالا در حالت و شرایط اصلی هنگام خرید، عودت داده می‌شود).

 

  • کالا توسط مشتری / خریدار به نشانی که ماهان گلد اعلام می‌کند با هزینه مشتری / خریدار ارسال می‌گردد.
  • ماهان گلد حداکثر ظرف یک هفته از زمان تحویل کالا توسط مشتری، موضوع را بررسی می‌نماید.
  • در صورت عدم تغییر حالت و شرایط کالای تحویلی، هزینه کالا از تامین‌کننده اخذ و به مشتری عودت داده می‌شود.
  • در صورت تغییر حالت و شرایط کالای تحویلی ، کالا با هزینه مشتری به نشانی مشتری ارسال می‌گردد